1.    Objektif

a.       Memahami konsep asas elektronik kuasa dan pemacu motor

b.       Mendalami teknik penukaran tenaga yang biasa dan terkini

c.       Memahami applikasi penukaran tenaga dalam industri

 

2.    Kandungan Kuliah

 

Minggu

Kandungan Kuliah

1

Introduction: Fundamental concepts of Power Electronics, Application, Power Devices, Switchings and Related Issues.

2

AC to DC Conversion(1): Diode Rectifiers, Controlled Rectifiers, Half-wave Single Phase with R load, R-L load, R-C load. Full-wave Single Phase with R load and R-L load.

3

AC to DC Conversion (2): Three Phase, Rectifier performance, Harmonic Pollution and Standards.

4

DC to DC Conversion (1): Buck, Boost, Buck-boost Regulators.

5

DC to DC Conversion (2): DC switched-mode power supply, Flyback, Full-bridge topologies, EMI Standards.

6

TEST No.1 (1 hour). 

DC to AC Conversion (1). Fundamental of frequency conversion, Half-bridge, Full-bridge, Three-phase Inverters,

7

DC to AC Conversion (2). Fourier Series and Harmonics, PWM

8

DC to AC Conversion (3). Voltage and frequency control, three-phase PWM

9

Introduction to Motor Drives (1): Basic motor equations, Torque production, Electro-mechanical relationships, Motor drive systems.

10

DC Motor Drives(1): Review of separately excited DC motor, Speed control, 4-quadrant operation, Torque-speed curve

11

DC Motor Drives(2): Variable speed operation, SCR-based DC drive, Chopper-based DC drive

12

Induction Motor Drives(1). Review of squirrel-cage induction motor, fixed speed operation, Torque-speed curve,

13

Induction Motor Drives(2): Variable speed operation, VVVF, Induction motor drive systems

14

TEST 2 (1 hour).

 Review of Final exam

 

           

3.    Penilaian:

 

Jenis

Bil

Tarikh

Permarkahan

 

Ujian

2

Minggu 6 dan 14

50%

Peperiksaan Akhir

1

Minggu Peperiksaan

50%

 

4.    Bahan Pengajaran

 

a. Nota Kuliah: Pengkuliahan akan berdasarkan kepada Nota Kuliah (lihat main page)

 

b. Teks (Pelajar dikehendakki membeli buku ini)

Introduction to Power Electronics, Daniel W. Hart, Prentice Hall International Inc., 1997

c. Rujukan

Power Electronics: Converters, Applications and Design. 2nd Edition,Mohan, Undeland and Robbins, John Wiley and Sons Inc., 1995.

 

5.  Kedatangan ke Kuliah

Akan direkodkan.  Pelajar yang tidak hadir >20% perkuliahan tidak akan dibenarkan mengambil peperiksaan akhir.